Ha Noi: 0902285428 . Hai Phong: 0986.366.396

TU VAN THIET KE & THI CONG TREN TOAN MIEN BAC

DON VI TU VAN THIET KE VA THI CONG CANH QUAN NOI NGOAI THAT

VOI DOI NGU TU VAN THIET KE VA THI CONG TREN MUOI NAM KINH NGHIEM

Co so tai Ha Noi:  12/290 Lac Long Quan    - DT: 0902285428

Co so tai Hai Phong:  589 Nguyen Van Linh -DT: 0986366396                   

Co so tai Quang Ninh

Email : MiThuatTrucSon@gmail.com  

Gửi thông tin liên hệ

DON VI TU VAN THIET KE VA THI CONG CANH QUAN NOI NGOAI THAT

Địa chỉ: Quy Khac vui long lien he voi so dien thoai tuy theo khu vuc gan voi quy khach

Điện thoại: Ha Noi: 0902285428 . Hai Phong: 0986.366.396

Hotline: 0986.366.396

Fax:

Email: mithuattrucson@gmail.com

Website: http://tieucanhpro.com/